Thảm chùi chân - BH2706A/1NA

40.000₫

Thảm chùi chân đan cói tự nhiên

Sản phẩm đã được xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Châu Âu.

Kích thước:

'62*22*1.5cm

Sản phẩm liên quan