Sọt lục bình hình vuông côn đáy - SD8991A/3MC

109.000₫

Sọt lục bình hình vuông côn đáy thiết kế và màu sắc độc đáo vật trang trí và lưu giữ đồ vật trong ngôi nhà bạn.

Kích thước: 

L: 41x41xH39
Đáy: 36x36
M: 37x37xH36
Đáy: 32x32
S: 33x33xH33
Đáy: 28x28

Sản phẩm liên quan